Γίνονται κατόπιν συνενόησης και ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε περιστατικού.