ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η έγκαιρη διάγνωση σημαίνει καλύτερη πρόγνωση και αποτελεσματικότερη θεραπεία. Σε περίπτωση που υπάρχουν ανησυχίες για τον λόγο ή την ομιλία του παιδιού σας είναι σημαντικό να απευθυνθείτε στον λογοπεδικό για διερεύνηση και εκτίμηση τυχόν δυσκολιών.

Η ακριβής διάγνωση, η αποδοχή και κατανόηση των δυσκολιών από τους γονείς και από το παιδί συντελούν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος. Η σωστή διάγνωση επιτυγχάνεται με τη χρήση κατάλληλων εργαλείων όπως είναι τα σταθμισμένα τεστ που παρέχουν τη δυνατότητα στο λογοπεδικό να εξακριβώσει εάν και πόσο ένα παιδί υπολείπεται στην ανάπτυξη των γλωσσικών του ικανοτήτων σε σχέση με τα παιδιά της ηλικίας του.

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:


ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Τηλεφωνική επικοινωνία για λήψη αρχικών πληροφοριών και ενημέρωση των γονέων για την διαδικασία της αξιολόγησης.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΕ ΓΟΝΕΙΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ: Πρώτες λέξεις του παιδιού, πρώτες φράσεις, βάδισμα, έλεγχος σφυγκτήρων, σίτιση, πιπίλα.

ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ: Εγκυμοσύνη, τοκετός, ασθένειες, ωτίτιδες, όραση, επεμβάσεις, επιληψίες, φάρμακα.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ: Κληρονομικότητα.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ: Το σχολικό πλαίσιο του παιδιού (Προσαρμογή - Συμμετοχή στο σχολικό πρόγραμμα).

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ: Προηγούμενη επαφή με ειδικούς και παρεμβάσεις.


ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑΤΙ:

ΔΕΙΧΝΕΙ

Αν υπάρχει οργανικότητα που σχετίζεται με τις δυσκολίες του παιδιού (για παράδειγμα λιποβαρή ή πρόωρα νεογνά),
Αν υπάρχει κληρονομικότητα,
Αν η καθυστέρηση αφορά συνολικά την ανάπτυξη ή μόνο το λόγο,
Αν υπάρχει περιβαλλοντική αποστέρηση ερεθισμάτων ή παραμέληση.

ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ....

-Καθοδηγεί τον εξεταστή στο να εστιάσει,

-Καθοδηγεί τον εξεταστή στο να χρησιμοποιήσει τα σωστά εργαλεία,

-Συμβάλλει στην ακρίβεια της διάγνωσης.

 

ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΛΟΓΟΥ ΜΠΟΡΕΙ:

Να υπάρχουν ταυτόχρονα και σε άλλες συνθήκες ανεπάρκειας όπως αισθητηριακές βλάβες, νοητική καθυστέρηση, κοινωνική ή συναισθηματική διαταραχή
Να συνυπάρχουν και περιβαλλοντικού τύπου προβλήματα όπως για παράδειγμα πολιτισμική αποστέρηση ή ακατάλληλο περιβάλλον.
Να μην είναι αποτέλεσμα των παραπάνω συνθηκών.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΙΔΙΟΥ

Η αξιολόγηση του παιδιού πραγματοποιείται με τη χορήγηση συγκεκριμένων τεστ που ειναι κατάλληλα για την ηλικία του παιδιού.

Αρχικά χορηγείται ένα γλωσσικό τεστ που ελέγχει την ακουστική κατανόηση του λόγου και την έκφραση.

Στη συνέχεια ελέγχεται η φωνολογική ανάπτυξη του παιδιού με τη δοκιμασία φωνολογικής ανάπτυξης ΠΣΛ, η οποία αξιολογεί την οργάνωση του φωνολογικού συστήματος του παιδιού.

Όπου κρίνεται απαραίτητο αξιολογείται η ικανότητα φωνολογικής επίγνωσης χρησιμοποιώντας το ΜΕΤΑΦΩΝ τεστ, ένα σταθμισμένο εργαλείο επίσης του ΠΣΛ που αξιολογεί την ικανότητα του παιδιού για αναγνώριση των φωνολογικών συστατικών των γλωσσικών μονάδων, με στόχο το σκόπιμο χειρισμό τους - δεξιότητα άμεσα συνδεδεμένη με την ανάπτυξη της ανάγνωσης και της γραφής.

Σε παιδιά με έντονες φωνολογικές και αρθρωτικές δυσκολίες των οποίων ο λόγος δεν είναι κατανοητός είναι απαραίτητο να γίνει στοματοπροσωπικός έλεγχος ώστε να διασφαλίσουμε την επάρκεια των αρθρωτικών εργαλείων (Γλώσσα – Χείλη - Υπερώα).

Το παιχνίδι είναι ένας άλλος τομέας που παρατηρούμε, αν είναι μονότονο και στερεότυπο, συμβολικό, λειτουργικό ή κοινωνικό.

Ένα άλλο πολύ σημαντικό πεδίο που πρέπει να αξιολογηθεί είναι οι επικοινωνιακές δεξιότητες του παιδιού, όπως η βλεμματική επαφή, η εναλλαγή σειράς, η πρωτοβουλία και η ανταπόκριση στην κοινωνική αλληλεπίδραση.

Σε παιδιά που έχουν ξεκινήσει το σχολείο αξιολογούνται επιπλέον η ανάγνωση, η γραφή και η διάκριση γραφημάτων καθώς και δεξιότητες που συνδέονται άμεσα με την κατάκτηση του γραπτού λόγου όπως:

-Ο οπτικο-κινητικός συντονισμός

-Ο προσανατολισμός

-Ο προσανατολισμός αριστερά – δεξιά

-Η αντίληψη σώματος και η πλευρίωση.

 

ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Είναι το τελευταίο σταδιο της διαδικασίας, στο οποίο ανακοινώνεται στους γονείς η διάγνωση και γίνονται προτάσεις για το κατάλληλο θεραπευτικό πρόγραμμα με βάση τις ανάγκες κάθε παιδιού.