Η οικογένεια είναι το πρώτο μικρό κοινωνικό σύστημα στο οποίο αναπτύσσεται ένα παιδί. Το σύστημα της οικογένειας αλλάζει τρόπο λειτουργίας και οργάνωσης μέσα στο χρόνο ανάλογα με τις ανάγκες των μελών της. Οι γονείς μέσα στις εκάστοτε συνθήκες που διαμορφώνονται καλούνται να αναλάβουν ποικίλους και σύνθετους ρόλους ώστε να αντιμετωπίσουν τα διλήμματα που προκύπτουν σχετικά με την ανατροφή και διαπαιδαγώγηση των παιδιών.

Ο γονεϊκός ρόλος είναι σύνθετος και εμπεριέχει διάφορα χαρακτηριστικά όπως είναι η αγάπη, η ευθύνη, η οριοθέτηση άλλα και η μονιμότητα του ρόλου ως γονέα. Υπάρχουν στιγμές που οι γονείς μπορεί να νιώθουν αβοήθητοι, ανήμποροι ακόμα και απελπισμένοι ή ένοχοι!
Σε αυτή την περίπτωση ο/η ψυχολόγος μέσα από την συμβουλευτική διαδικασία μπορεί να βοηθήσει αποτελεσματικά τους γονείς ώστε να αντεπεξέλθουν στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στο μεγάλωμα των παιδιών τους.

Η συμβουλευτική μπορεί να βοηθήσει τους γονείς να διαχειριστούν θέματα όπως η μεταξύ τους σχέση, οι πρωτόγνωρα επιβαρυντικές συνθήκες σε επαγγελματικό και οικονομικό επίπεδο, η απώλεια αγαπημένων προσώπων, διαφόρων ειδών φοβίες, συμπεριφορικές και ψυχοσυναισθηματικές και αναπτυξιακές δυσκολίες παιδιών.