Η Ψυχοθεραπεία είναι μια διαπροσωπική θεραπεία για προβλήματα της καθημερινότητας και αναφέρεται στην διαδικασία που ακολουθείται σε παιδιά και εφήβους (και ενήλικες) που βιώνουν δυσκολίες με τα συναισθήματά τους ή/και προβλήματα συμπεριφοράς. Αυτές οι δυσκολίες ενδέχεται να συνιστούν εμπόδια για την ψυχολογική, συναισθηματική και κοινωνική τους προσαρμογή και να εμποδίσουν την ομαλή αναπτυξιακή τους πορεία αλλά και τις διαπροσωπικές τους σχέσεις.

Στην ψυχοθεραπεία το παιδί ή ο έφηβος ενθαρρύνεται να μιλήσει για τα συναισθήματά του, να κατανοήσει και να αποδεχτεί τον εαυτό του, να ενισχύσει την αυτοεκτίμησή του, να αναπτύξει τις επικοινωνιακές του δεξιότητες, να βελτιώσει τις διαπροσωπικές του σχέσεις και να εμπλουτίσει τις ικανότητές του σχετικά με την επίλυση καθημερινών προβλημάτων. Βοηθάμε το παιδί να εκφράσει τις δυσκολίες του μέσα από το λόγο και άλλες θεραπευτικές μεθόδους όπως το παιχνίδι (play therapy), τη ζωγραφική, το κουκλοθέατρο, την αφήγηση κοινωνικών ιστοριών, κλπ.   Βασικό μας μέλημα είναι το παιδί να νιώθει πως μπορεί να εκφράσει τις σκέψεις και τα συναισθήματά του χωρίς να φοβάται την πιθανότητα απόρριψης και να αισθάνεται ασφάλεια για το απόρρητο της θεραπείας του (ιδίως τα μεγαλύτερα παιδιά / έφηβοι).

Η κλινική εμπειρία έχει δείξει ότι σημαντικός παράγοντας για την αποτελεσματικότερη θεραπεία του παιδιού είναι η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στους γονείς (μία φορά το μήνα ή μία φορά στις δεκαπέντε μέρες) παράλληλα με την ατομική θεραπεία του παιδιού ώστε να μπορούν να στηρίξουν τους στόχους της παρέμβασης του παιδιού τους. Τέλος, στα πλαίσια μιας ολιστικής οπτικής, λαμβάνουμε υπόψη όλα τα πλαίσια μέσα στα οποία λειτουργεί το παιδί στην καθημερινότητα του. Για το λόγο αυτό, συνεργαζόμαστε συχνά με άλλες ειδικότητες με στόχο την πιο ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των δυσκολιών του παιδιού. Σε αυτό το πλαίσιο, όποτε κριθεί απαραίτητο και πάντα με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων, ερχόμαστε σε επαφή με τους εκάστοτε ειδικούς που εμπλέκονται στο θεραπευτικό πρόγραμμα του παιδιού/εφήβου (ιατροί, παιδοψυχίατροι, εκπαιδευτικοί, συνοδοί παράλληλης στήριξης) για την κατάρτιση από κοινού ενός θεραπευτικού προγράμματος. Η διάρκεια κάθε συνεδρίας είναι 45 λεπτά με συχνότητα συνεδριών συνήθως 1 φορά την εβδομάδα.