Η Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που έχει ως αντικείμενο την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία των διαταραχών της επικοινωνίας, του λόγου και της ομιλίας. Οι διαταραχές λόγου και ομιλίας, που μπορεί να προέρχονται από νευροαναπτυξιακή, εξελικτική, οργανική ή/και συναισθηματική ανωριμότητα, επηρεάζουν τις επικοινωνιακές ικανότητες του παιδιού, δυσχεραίνουν την ομαλή ανάπτυξη μιας υγιούς εικόνας για τον εαυτό αλλά και τις σχέσεις του με τα άτομα του περιβάλλοντος. Εμφανίζονται συνήθως στην προσχολική ηλικία και είναι σημαντικό να αντιμετωπιστούν έγκαιρα, ώστε να αποκατασταθεί η γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού, να μην παρεμποδιστεί η κοινωνικοποίησή του και η προσαρμογή στο σχολείο, να διευκολυνθεί η κατάκτηση ανάγνωσης και γραφής και να προληφθούν τυχόν μαθησιακές δυσκολίες. Η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση συντελούν σε καλύτερη πρόγνωση και αποτελεσματικότερη θεραπεία.

Ο λογοθεραπευτής επικεντρώνεται στην αξιολόγηση, διάγνωση και θεραπευτική παρέμβαση των διαταραχών που εντοπίζονται στην κοινωνικοποίηση, στην επικοινωνία και στην ανάπτυξη του λόγου-ομιλίας που προκύπτουν από νευρολογικές, αναπτυξιακές ή συναισθηματικές αιτίες. Η διαδικασία της αξιολόγησης πραγματοποιείται μέσα από προσαρμοσμένες και σταθμισμένες δοκιμασίες στην ελληνική γλώσσα, με άτυπη αξιολόγηση συμπληρώνοντας μη σταθμισμένες φόρμες ελέγχου δεξιοτήτων και με κλινική παρατήρηση ώστε να επιτευχθεί η έγκυρη και αξιόπιστη διάγνωση των δυσκολιών ενός παιδιού.