ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Στόχος της παρέμβασης είναι η αποκατάσταση και η κοινωνική ένταξη μέσα από ειδικά επιστημονικά προγράμματα. Οι θεραπείες απευθύνονται σε παιδιά και ενήλικες. Στα πλαίσια της αποκατάστασης παρέχονται εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως:

Λογοθεραπεία (ατομικές συνεδρίες ή σε ομάδα)

Πρώιμη Παρέμβαση: απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 2-3 ετών που δεν έχουν αναπτύξει καθόλου λόγο ή χρησιμοποιούν ελάχιστες λέξεις. Είναι ένα πρόγραμμα με συγκεκριμένη χρονική διάρκεια (8-12 συναντήσεις) και με απαραίτητη προϋπόθεση τη συμμετοχή των γονέων. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος και ανάλογα με τις ανάγκες του παιδιού ενδέχεται να συνεχίσει ατομική λογοθεραπεία.

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Φωνολογικής Ενημερότητας: για πρόληψη και αποκατάσταση δυσκολιών στην ανάγνωση και το γραπτό λόγο.

Ψυχοπαιδαγωγική Παρέμβαση: για διαχείριση ανώριμων συμπεριφορών και ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων.

Ειδικό Μαθησιακό πρόγραμμα: για αποκατάσταση μαθησιακών δυσκολιών / Δυσλεξία και ενίσχυση της σχολικής επίδοσης.

Ομαδικό παιδαγωγικό πρόγραμμα «Μικροί Καλλιτέχνες»: για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας με στόχο την ανάπτυξη του παιδιού σε όλους τους τομείς (γνωστικό, γλωσσικό, κοινωνικό και ψυχοσυναισθηματικό) μέσα από την τέχνη και τη δημιουργία.

Προγράμματα Παιδιών και Ενηλίκων με δυσκολίες στη ροή της ομιλίας.

Προγράμματα Ενηλίκων με δυσκολίες Φωνής και δυσκολίες στο λόγο και την ομιλία μετά από Εγκεφαλικό Επεισόδιο.

Ανάλογα με τη σοβαρότητα του προβλήματος κρίνεται η συχνότητα των συναντήσεων η οποία είναι συνήθως 1-2 φορές την εβδομάδα.