Αγαπητοί γονείς,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τη διαδικασία η οποία πρέπει να ακολουθηθεί προκειμένου ο Ασφαλιστικός Οργανισμός σας να καταβάλει το ποσό που δικαιούσθε για το θεραπευτικό πρόγραμμα του παιδιού σας.

Οι Ασφαλιστικοί Οργανισμοί καλύπτουν τις παρακάτω θεραπείες:
Ατομική Ψυχοθεραπεία/Θεραπεία Συμπεριφοράς,
Ειδική Διαπαιδαγώγηση,
Λογοθεραπεία,
Εργοθεραπεία,
Συμβουλευτική Γονέων.

Η διαδικασία είναι η ακόλουθη:
Κλείνετε ραντεβού (πρωινό/απογευματινό καλώντας το τετραψήφιο 1535) σε Παιδοψυχιατρικό/Νευρολογικό/Αναπτυξιακό Τμήμα Κρατικού ή Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ή σε Κέντρο Παιδοψυχικής Υγιεινής Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή Κέντρο Ψυχικής Υγείας-Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο, αναφέροντας ότι επιθυμείτε να αξιολογηθεί το παιδί προκειμένου να εκδοθεί γνωμάτευση για τον ασφαλιστικό οργανισμό. Η έγκριση που θα σας χορηγηθεί έχει διάρκεια ενός έτους. Για ευκολία σας επισυνάπτεται ο σχετικός πίνακας Δημοσίων Φορέων. Για να τον δείτε κάντε κλικ εδώ.

Στο τέλος κάθε μήνα προσκομίζετε στο τμήμα παροχών του ασφαλιστικού σας ταμείου τα κάτωθι:
α) φωτοτυπία της παραπάνω έγκρισης,
β) μηνιαία απόδειξη παροχής υπηρεσιών καθώς και λοιπά δικαιολογητικά,
γ) αντίγραφο του τίτλου σπουδών του λογοθεραπευτή,
δ) άδεια ασκήσεως του επαγγέλματός του,
ε) το ατομικό βιβλιάριο υγείας του παιδιού.

Τα ταμεία αποδίδουν μηνιαία δαπάνη για λογοθεραπεία η οποία καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος του κόστους.