Η λογοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει ενήλικες που τραυλίζουν, έχουν δυσκολίες λόγου ή /και ομιλίας λόγω εγκεφαλικού επεισοδίου, δυσκολίες στη φωνή λόγω παθήσεων του λάρυγγα ή/και των φωνητικών χορδών.


ΤΡΑΥΛΙΣΜΟΣ
Ο τραυλισμός ανήκει στις διαταραχές στη ροή της ομιλίας και είναι αποτέλεσμα πολλών παραγόντων. Μπορεί να οφείλεται σε:

συναισθηματικούς παράγοντες,
περιβαλλοντικούς παράγοντες,
γενετικούς παράγοντες (π.χ. κληρονομικούς),
διαταραχές λόγου και ομιλίας.

Ο τραυλισμός εμφανίζεται διαφορετικά σε κάθε άνθρωπο. Με τη βοήθεια του λογοθεραπευτή, είναι σημαντικό το άτομο να καταλάβει το δικό του τραυλισμό ώστε να μειωθούν οι φόβοι και τα αρνητικά συναισθήματα που συνήθως βιώνει.
Παράλληλα το άτομο εκπαιδεύεται με εξειδικευμένα προγράμματα που περιλαμβάνουν ειδικές τεχνικές για την αντιμετώπιση/τροποποιήση του τραυλισμού.

Τα κύρια χαρακτηριστικά του τραυλισμού είναι τα εξής:

επανάληψη της πρώτης συλλαβής μιας λέξης ή ολόκληρης της λέξης,
επιμηκύνσεις του πρώτου ήχου μιας λέξης,
μπλοκαρίσματα όταν δε βγαίνει καθόλου ήχος και το άτομο δε μπορεί να προφέρει καθόλου τη λέξη.

 

ΦΩΝΗ
Τα προβλήματα φωνής μπορεί να οφείλονται σε:

κακή χρήση των φωνητικών χορδών,
ανατομικές ανωμαλίες,
νευρομϋικές παθήσεις,
παράλυση,
νευρωσικές διαταραχές.

Κάποια από τα προβλήματα που μπορούν να εμφανιστούν είναι βραχνάδα, πολύποδες, λαρυγγίτιδα, ενρινότητα, οξείδια οιδήματα, κάλοι, σπασίματα στη φωνή, έντονος βήχας και πόνος στο λαιμό.
Η λογοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το άτομο και να το εκπαιδεύσει στη σωστή χρήση της φωνής του.


ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ
Αφασία είναι το αποτέλεσμα ενός εγκεφαλικού επεισοδίου ή άλλης νευρολογικής βλάβης.
Αφασία είναι η απώλεια της ικανότητας για λεκτική και γραπτή επικοινωνία. Μπορεί να εκδηλωθεί με πολλές μορφές όπως η δυσκολία εύρεσης των σωστών λέξεων, αδυναμία κατανόησης του λόγου, απώλεια συντακτικών, γραμματικών και/ή φωνολογικών γνώσεων. Ανάλογα με το μέγεθος της βλάβης δηλαδή περιορισμένη ή εκτεταμένη, η λογοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει στην ανάκτηση προγενέστερων γλωσσικών ικανοτήτων σε σημαντικό βαθμό.