ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Στο σημείο αυτό θα βρείτε απαντήσεις σε ενδεχόμενες ερωτήσεις που μπορεί να έχετε. Θα είναι χαρά μας να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση.

Ανάλογα με το είδος της δυσκολίας μπορούμε να παρέμβουμε ακόμη και από την ηλικία του ενός έτους. Σε αυτή τη πρώιμη ηλικία η παρέμβαση γίνεται έμμεσα παρέχοντας σημαντικές συμβουλές  και πρακτικές στους γονείς για το πώς μπορούν να βοηθήσουν τη γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού τους καθημερινά στο φυσικό τους περιβάλλον.

Η λογοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει το παιδί σας από πολύ μικρή ηλικία. Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που συμβάλουν στην λήψη απόφασης αν ένα παιδί χρειάζεται και μπορεί να παρακολουθήσει ένα πρόγραμμα λογοθεραπείας όπως η ηλικία, τυχόν κινητικές δυσκολίες, οργανικές ή νευρολογικές βλάβες, συναισθηματική ωριμότητα, το είδος και η σόβαρότητα των δυσκολιών καθώς και οι συνέπειες τους στη ομαλή ανάπτυξη του παιδιού. Μόνο ο εξειδικευμένος επαγγελματίας λογοθεραπευτής είναι σε θέση να γνωρίζει εάν και πότε ένα παιδί χρειάζεται λογοθεραπεία. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε το πότε απευθύνομαι στον ειδικό.

Οι παράγοντες που καθορίζουν το κόστος της λογοθεραπείας είναι το είδος της συνεδρίας (ατομική, ομαδική ή κατ’ οίκον), η διάρκεια της συνεδρίας (από μισή ώρα έως μία ώρα), η επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία του θεραπευτή.

Δείτε το σύνδεσμο περί διαδικασίας έγκρισης θεραπειών από τους ασφαλιστικούς φορείς (ταμεία).

Α) Ένα παιδί 2-3 ετών υπάρχει πιθανότητα να μη μιλάει καθαρά κάτι που είναι εντός των φυσιολογικών πλαισίων. Σε περίπτωση όμως που στην ηλικία 3,5-5,5 ετών η ομιλία του παιδιού δε γίνεται κατανοητή από το περιβάλλον του ή μπερδεύει τους φθόγγους απευθυνθείτε σε λογοπεδικό.
Β) Το (ρ) είναι το τελευταίο φώνημα που εμφανίζεται στην εξέλιξη της ομιλίας ενός παιδιού. Συνήθως αυτό συμβαίνει στην ηλικία των 5 ετών. Σε περίπτωση που ένα παιδί στην ηλικία των 6 ετών δεν έχει κατακτήσει το (ρ) σε όλες τις λέξεις κρίνεται απαραίτητο να εκτιμηθεί από λογοπεδικό πριν ξεκινήσει τη Α’ δημοτικού. Από την εκτίμηση του λογοπεδικού θα κριθεί αν το παιδί χρειάζεται λίγο χρόνο ακόμη ή αν είναι αναγκαίο να ξεκινήσει λογοθεραπεία, καθώς είναι σημαντικό η φωνολογική ανάπτυξη ενός παιδιού να έχει ολοκληρωθεί πριν την έναρξη της Α΄ δημοτικού ώστε να μπορέσουν να κατακτήσουν το γραπτό λόγο χωρίς δυσκολίες.
Για να δείτε τα στάδια φωνολογικής ανάπτυξης κάντε κλικ εδώ.

Επικοινωνώ σημαίνει ότι είμαι ενεργό μέλος ενός συνόλου όπως η οικογένεια, το σχολείο και η κοινωνία ευρύτερα. Ο λόγος είναι η πιο χαρακτηριστική μορφή επικοινωνίας. Πιθανή διαταραχή του λόγου επιφέρει δυσλειτουργία στην επικοινωνία και τη κοινωνικότητα του ατόμου, με αποτέλεσμα το άτομο να πίεζεται, να νοιώθει μειονεκτικά και τελικώς να περιθωριοποιείται. Μέσα από την πρόληψη, τη διάγνωση, τη θεραπεία και την αποκατάσταση των διαταραχών του λόγου τα άτομα με συγκεκριμένες δυσκολίες εντάσσονται πιο ομαλά στο κοινωνικό σύνολο.

Υπάρχει όμως και μια ομάδα παιδιών που δυσκολεύονται να μάθουν την σωστή «κοινωνική χρήση» του λόγου και υστερούν σε επικοινωνιακές δεξιότητες με αποτέλεσμα η κοινωνικότητα και η αλληλεπίδραση με τους άλλους να διαταράσσεται. Δυστυχώς αυτές οι δυσκολίες δεν είναι πάντα ορατές και ξεκάθαρες με αποτέλεσμα να θεωρούνται απλώς δύσκολα ή κλειστά παιδιά. Ωστόσο τα παιδιά αυτά μπορεί να χρήζουν βοήθειας καθώς οι επικοινωνιακές δυσκολίες και η κοινωνική απομόνωση μπορεί να τα επιβαρύνουν ψυχοσυναισθηματικά! Ο ειδικός θα αξιολογήσει κατα πόσο αυτές οι συμπεριφορές εμποδίζουν το παιδί να έχει ισορροπημένες σχέσεις με τους άλλους και χρήζει βοήθειας ώστε να καλλιεργήσει τις κοινωνικές δεξιότητες που θα του επιτρέψουν να ενταχθεί στην ομάδα και να αναπτύξει μια υγιή προσωπικότητα.

Η πρώτη συνάντηση με το λογοπεδικό γίνεται κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας στην οποία οι γονείς ενημερώνονται για τη διαδικασία της διάγνωσης. Δείτε περισσότερα στο «πως αρχίζει η λογοθεραπεία».

Η επίτευξη των θεραπευτικών στόχων της λογοθεραπείας εξαρτάται από ένα σύνολο παραγόντων όπως αναφέρεται παρακάτω:


Η συμμετοχή των γονέων στη θεραπευτική διαδικασία είναι σημαντική.
Οι γονείς σε συνεργασία με τον λογοπεδικό βοηθούν το παιδί να αποκτήσει ένα αίσθημα συνέχειας των θεραπευτικών στόχων και στο περιβάλλον του σπιτιού.
Η συναισθηματική στήριξη που παρέχουν οι γονείς στο παιδί, το βοηθά να συμμετέχει ενεργά και να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της θεραπείας πιο αποτελεσματικά.
Το κίνητρο και το ενδιαφέρον του παιδιού συμβάλλουν στη διαδικασία της μάθησης. Άλλοι παράγοντες που επηρρεάζουν την πορεία της θεραπείας είναι οι γνωστικές δεξιότητες, συναισθηματική ωριμότητα και το δυναμικό του παιδιού.
Ανάλογα με τις ανάγκες του παιδιού και όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, επιβάλλεται η συνεργασία με θεραπευτές άλλων ειδικοτήτων και με σημαντικά πρόσωπα από το περιβάλλον του παιδιού (δασκάλα, νταντά, συγγενείς).
Η κατάλληλη γνώση, η επιστημονική κατάρτιση και επιμόρφωση του λογοπεδικού τον βοηθά να αναγνωρίζει τις ανάγκες του κάθε παιδιού και να επιλέγει τα θεραπευτικά προγράμματα που του ταιριάζουν.

Το κάθε παιδί έχει το δικό του ρυθμό γλωσσικής ανάπτυξης. Παρόλα αυτά υπάρχουν αναπτυξιακά ορόσημα που κάθε παιδί κατακτά ανάλογα με την ηλικία του (βλέπε σύνδεσμο "γλωσσική ανάπτυξη"). Υπάρχουν περιπτώσεις παιδιών που αργούν να μιλήσουν, αλλά στην συνέχεια μπορεί να τα πουν "όλα μαζί". Εντούτοις, σύμφωνα με τις περισσότερες έρευνες, τα παιδιά αυτά εξακολουθούν να έχουν ελλείματα στο λόγο τους τα οποία με την πάροδο του χρόνου διογκώνονται και είναι πιο δύσκολο να αντιμετωπιστούν. Έγκαιρη διάγνωση σημαίνει καλύτερη πρόγνωση και αποτελεσματικότερη θεραπεία.