ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

Τα παιδιά που παρουσιάζουν Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες εμφανίζουν ένα σύνολο συμπεριφορών, που εύκολα αναγνωρίζονται από τους εκπαιδευτικούς που είναι σε επαφή μαζί τους σε καθημερινή βάση. Συγκεκριμένα:

διαβάστε περισσότερα