ΣΤΑΔΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η δυνατότητα κάθε παιδιού να επικοινωνεί αναπτύσσεται σταδιακά.
Στα πρώιμα χρόνια (0-4 ετών) διακρίνουμε 4 στάδια επικοινωνιακής ανάπτυξης:
1. ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ: αντιδρούν στα ερεθίσματα του περιβάλλοντος χωρίς όμως να έχουν ένα συγκεκριμένο επικοινωνιακό στόχο.
2. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙ: έχουν επικοινωνιακούς στόχους αλλά δεν χρησιμοποιούν λέξεις για να στείλουν ένα μήνυμα.
3. ΧΡΗΣΤΕΣ ΜΙΑΣ ΛΕΞΗΣ: στέλνουν μήνυμα χρησιμοποιώντας μια λέξη, χειρονομία, εικόνα.
4. ΣΥΝΔΥΑΣΤΕΣ: συνδυάζουν λέξεις σχηματίζοντας προτάσεις για να επικοινωνήσουν.

Τα παιδιά με δυσκολίες στην ανάπτυξη του λόγου αναπτύσσονται ακολουθώντας τα ίδια στάδια όπως τα υπόλοιπα παιδιά αλλά με πιο αργό ρυθμό. Βεβαίως, υπάρχουν περιπτώσεις όπου κάποια παιδιά μπορεί να μην ακολουθήσουν τη συγκεκριμένη πορεία των 4 σταδίων. Η διάκριση των σταδίων επικοινωνίας γίνεται με βάση το επίπεδο κατανόησης του παιδιού και τον τρόπο που εκφράζεται και όχι με βάση τη χρονολογική τους ηλικία.

 

ΣΤΑΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 

Ηλικίες 2-3 ετών Ηλικίες 3-4 ετών

Το παιδί 2-3 ετών, επικοινωνεί όλο και πιο λεκτικά και χρησιμοποιεί τη γλώσσα για να εμπλουτίσει τις γνώσεις του.

Το παιδί μπορεί να εκφράσει τη γνώμη του, να συζητήσει μαζί σας, να απαντά σε ερωτήσεις ‘’ποιος’’, ‘’τι’’...

Είναι ήδη πιο αυτόνομο και μπορεί να ολοκληρώσει απλές εργασίες που του αναθέτετε.

Το παιδί 3-4 ετών, μπορεί να συζητά και να συνομιλεί εύκολα για αρκετή ώρα χωρίς τη βοήθεια ενός ενήλικα.

Είναι πλέον αυτόνομο και μπορεί να επικοινωνεί άνετα με τα μέλη της οικογένειάς του και τους φίλους του.

Ο λόγος του είναι καθαρός με ώριμο λεξιλόγιο κι ολοκληρωμένες προτάσεις.

 

Οι διαταραχές λόγου μπορεί να οδηγήσουν σε μαθησιακές δυσκολίες και αποτυχία στη σχολική επίδοση.

Η συναισθηματική κάλυψη και στήριξη της οικογένειας στα προβλήματα του παιδιού συντελεί στην ανάπτυξη μιας υγιούς προσωπικότητας.

Γνωρίζοντας σε ποιο στάδιο επικοινωνιακής και γλωσσικής ανάπτυξης βρίσκεται το παιδί σας, θα ξέρετε τι περίπου να περιμένετε από το παιδί στο παρόν και ποιο θα είναι το επόμενο βήμα. Το να μαθαίνει ένα παιδί να επικοινωνεί είναι ένα ταξίδι και παίρνει χρόνο!!!!