Τα παιδιά που παρουσιάζουν Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες εμφανίζουν ένα σύνολο συμπεριφορών, που εύκολα αναγνωρίζονται από τους εκπαιδευτικούς που είναι σε επαφή μαζί τους σε καθημερινή βάση. Συγκεκριμένα:

 

ΑΝΑΓΝΩΣΗ:
Αργούν να μάθουν το μηχανισμό της ανάγνωσης.
Η πρόοδος είναι σταθερή αλλά αργή.
Παρατηρείται καθήλωση στο συλλαβιστό διάβασμα. Εμφανίζουν συχνά μειωμένη κατανόηση του κειμένου που διαβάζουν.
Δυσκολεύονται να γυρίσουν από το τέλος της γραμμής, στην αρχή της επόμενης.
Δεν χρωματίζουν τη φωνή τους όταν διαβάζουν.
Συγχέουν τα γράμματα που μοιάζουν οπτικά π.χ τ-π, γ-χ.
Δε σταματούν στην τελεία.
Αντιστρέφουν ή αλλάζουν τη σειρά των γραμμάτων σε λέξεις π.χ στο -> τος, έτσι -> έστι και συχνά μαντεύουν λέξεις π.χ βλέπουν καντήλι και λένε μαντίλι.


ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ:
Παραλείπουν ή προσθέτουν γράμματα, συλλαβές ή και λέξεις.
Αντικαθιστούν γράμματα που μοιάζουν π.χ θ-δ, β-φ, γ-χ.
Μπερδεύουν κεφαλαία με μικρά γράμματα.
Δεν τονίζουν τις λέξεις ή τονίζουν λάθος.
Δεν κρατάνε αποστάσεις ανάμεσα στις λέξεις και τα γράμματα τους συχνά δεν διαβάζονται.
Δεν τηρούν ούτε τους βασικούς κανόνες ορθογραφίας και δεν γενικεύουν εύκολα την εφαρμογή ενός κανόνα.
Οι προτάσεις τους δεν είναι πάντα σωστά δομημένες και πολύ συχνά είναι περιορισμένες σε λεξιλόγιο με αποτέλεσμα, να μην ανταποκρίνονται πάντα στο θέμα π.χ όταν γράφουν το σκέφτομαι και γράφω.
Έχουν ιδιαίτερη δυσκολία στην αντιγραφή από τον πίνακα ή στη γραφή καθ’υπαγόρευση, καθώς ο ρυθμός είναι πιο γρήγορος απ’αυτόν που μπορούν να ακολουθήσουν.


Γενικά τα παιδιά με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες :
Δυσκολεύονται στην ταξινόμηση, αποθήκευση κι οργάνωση των πληροφοριών.
Δυσκολεύονται στις έννοιες χρόνου και τις αλληλουχίες.
Απαντούν σε ερωτήματα χωρίς καθόλου να έχουν σκεφτεί πριν απαντήσουν, δίνοντας κατα κανόνα λαθεμένες απαντήσεις.
Παρουσιάζουν ανώριμη κι ανοργάνωτη συμπεριφορά (π.χ τη σχολική τους τσάντα, το δωμάτιό τους, τα παιχνίδια τους).
Έχουν περιορισμένη συγκέντρωση προσοχής, όποτε κουράζονται.
Παρασύρονται εύκολα από τους συμμαθητές τους κι εμφανίζουν κινητικότητα.
Μπορεί να είναι ικανά σε κάποιες δεξιότητες και πολύ αδύνατα σε άλλες.
Δυσκολεύονται να ακολουθούν περίπλοκες οδηγίες, ενώ αποδιοργανώνονται ακόμη περισσότερο σε ατμόσφαιρα άγχους και έντασης.
Οι Μαθησιακές Δυσκολίες αποτελούν σύνθετο πρόβλημα, οι επιπτώσεις του οποίου, επηρεάζουν κι άλλες εκδηλώσεις του παιδιού εκτός από τις σχολικές, όπως τη συναισθηματική και κοινωνική εξέλιξη του (του παιδιού που τις παρουσιάζει).

Δείχνουν απροθυμία για σχολική εργασία γι’αυτό κι έχουν κακή εικόνα για τον εαυτό τους (χαμηλή αυτοεκτίμηση).

Διάφορες έρευνες, έχουν αναδείξει ποικίλες μορφές δυσλειτουργίας και σε πολλά επίπεδα οργάνωσης. Αυτό σημαίνει οτι τα άτομα με Μ.Δ. έχουν ένα διαφορετικό τρόπο να λειτουργούν και να αποδίοδυν. Η μειωμένη απόδοση είναι στην πράξη, αποτέλεσμα αυτού του διαφορετικού τρόπου λειτουργίας.
Ο άδηλος χαρακτήρας των Μ.Δ. έχει ως αποτέλεσμα να μη γίνονται άμεσα ορατές, με αποτέλεσμα να περνάει ο καιρός, η δυσκολία να μην αναγνωρίζεται και το παιδί να χαρακτηρίζεται ως διαταρακτικό, ατίθασο κι αδιάφορο για τη μάθηση, αποκτώντας μια παρεξηγημένη εικόνα και συμπεριφορά.


Η σχολική αποτυχία ΟΜΩΣ δεν είναι αναπόφευκτη για τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες αφού η ΠΡΟΛΗΨΗ, η ΕΓΚΑΙΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ και η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ μπορούν να τα βοηθήσουν.