Από ποια ηλικία ένα παιδί μπορεί να ξεκινήσει λογοθεραπεία;Ανάλογα με το είδος της δυσκολίας μπορούμε να παρέμβουμε ακόμη και από την ηλικία του ενός έτους. Σε αυτή τη πρώιμη ηλικία η παρέμβαση γίνεται έμμεσα παρέχοντας σημαντικές συμβουλές και πρακτικές στους γονείς για το πώς μπορούν να βοηθήσουν τη γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού τους καθημερινά στο φυσικό τους περιβάλλον.

 


Πότε απευθύνομαι στον ειδικό;

Η λογοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει το παιδί σας με πολλούς τρόπους:

1. Πότε απεθύνομαι στον ειδικό

2. Πως αρχίζει η λογοθεραπεία


Πόσο είναι το κόστος της λογοθεραπείας;

Οι παράγοντες που καθορίζουν το κόστος της λογοθεραπείας είναι το είδος της συνεδρίας (ατομική, ομαδική ή κατ’οίκον ), η διάρκεια της συνεδρίας (από μισή ώρα έως μία ώρα), η επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία του θεραπευτή.

Τα ασφαλιστικά ταμεία καλύπτουν το κόστος της λογοθεραπείας;

Δείτε το ενημερωτικό σύνδεσμο περί διαδικασίας έγκρισης θεραπειών από τους ασφαλιστικούς φορείς (ταμεία).

Το παιδί μου δε μιλά καθαρά ή δε λέει το (ρ).Τι πρέπει να κάνω;
Α) Ένα παιδί 2-3 ετών υπάρχει πιθανότητα να μη μιλά καθαρά κάτι που είναι εντός των φυσιολογικών πλαισίων. Σε περίπτωση όμως που στην ηλικία 3,5-5,5 ετών η ομιλία του παιδιού δε γίνεται κατανοητή από το περιβάλλον του ή μπερδεύει τους φθόγγους απευθυνθείτε σε λογοπεδικό.
       Β) Το (ρ) είναι το τελευταίο φώνημα που εμφανίζεται στην εξέλιξη της ομιλίας ενός παιδιού. Συνήθως αυτό συμβαίνει στην ηλικία των 5 ετών. Σε περίπτωση που ένα παιδί στην ηλικία των 6 ετών δεν έχει κατακτήσει το (ρ) σε όλες τις λέξεις κρίνεται απαραίτητο να εκτιμηθεί από λογοπεδικό πριν ξεκινήσει τη Α’ δημοτικού. Από την εκτίμηση του λογοπεδικού θα κριθεί αν το παιδί χρειάζεται λίγο χρόνο ακόμη ή αν είναι αναγκαίο να ξεκινήσει λογοθεραπεία, καθώς είναι σημαντικό η φωνολογική ανάπτυξη ενός παιδιού να έχει ολοκληρωθεί πριν την έναρξη της Α΄ δημοτικού ώστε να μπορέσουν να κατακτήσουν το γραπτό λόγο χωρίς δυσκολίες.

Το παιδί μου δεν είναι κοινωνικό, δεν έχει φίλους και δεν προσαρμόζεται εύκολα σε νέο περιβάλλον. Πρέπει να ανησυχήσω;

Επικοινωνώ σημαίνει ότι είμαι ενεργό μέλος ενός συνόλου όπως η οικογένεια, το σχολείο και η κοινωνία ευρύτερα. Ο λόγος είναι η πιο χαρακτηριστική μορφή επικοινωνίας. Πιθανή διαταραχή του λόγου επιφέρει δυσλειτουργία στην επικοινωνία και τη κοινωνικότητα του ατόμου, με αποτέλεσμα το άτομο να πίεζεται, να νοιώθει μειονεκτικά και τελικώς να περιθωριοποιείται. Μέσα από την πρόληψη, τη διάγνωση, τη θεραπεία και την αποκατάσταση των διαταραχών του λόγου τα άτομα με συγκεκριμένες δυσκολίες εντάσσονται πιο ομαλά στο κοινωνικό σύνολο.

Τι να περιμένω όταν επισκέπτομαι το λογοπεδικό;

Η πρώτη συνάντηση με το λογοπεδικό γίνεται κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας στην οποία οι γονείς ενημερώνονται για τη διαδικασία της διάγνωσης. Δείτε περισσότερα στο σύνδεσμο πως αρχίζει η λογοθεραπεία.

Πότε είναι αποτελεσματική η λογοθεραπεία;

Η επίτευξη των θεραπευτικών στόχων της λογοθεραπείας εξαρτάται από ένα σύνολο παραγόντων όπως αναφέρεται παρακάτω:
Η συμμετοχή των γονέων στη θεραπευτική διαδικασία είναι σημαντική.
Οι γονείς σε συνεργασία με τον λογοπεδικό βοηθούν το παιδί να αποκτήσει ένα αίσθημα συνέχειας των θεραπευτικών στόχων και στο περιβάλλον του σπιτιού.
Η συναισθηματική στήριξη που παρέχουν οι γονείς στο παιδί, το βοηθά να συμμετέχει ενεργά και να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της θεραπείας πιο αποτελεσματικά.
Το κίνητρο και το ενδιαφέρον του παιδιού συμβάλλουν στη διαδικασία της μάθησης. Άλλοι παράγοντες που επηρρεάζουν τη πορεία της θεραπείας είναι οι γνωστικές δεξιότητες, συναισθηματική ωριμότητα και το δυναμικό του παιδιού.
Ανάλογα με τις ανάγκες του παιδιού και όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, επιβάλλεται η συνεργασία με θεραπευτές άλλων ειδικοτήτων και με σημαντικά πρόσωπα από το περιβάλλον του παιδιού (δασκάλα, νταντά, συγγενείς).
Η κατάλληλη γνώση, η επιστημονική κατάρτιση και επιμόρφωση του λογοπεδικού τον βοηθά να αναγνωρίζει τις ανάγκες του κάθε παιδιού και να επιλέγει τα θεραπευτικά προγράμματα που του ταιριάζουν.