Η έγκαιρη διάγνωση σημαίνει καλύτερη πρόγνωση και αποτελεσματικότερη θεραπεία. Σε περίπτωση που υπάρχουν ανησυχίες για τον λόγο ή την ομιλία του παιδιού σας είναι σημαντικό να απευθυνθείτε στον λογοπεδικό για διερεύνηση και εκτίμηση τυχόν δυσκολιών.


ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ:

Παραπομπή (τηλεφωνική επικοινωνία για λήψη αρχικών πληροφοριών και ενημέρωση των γονέων για την διαδικασία της αξιολόγησης).


Η πρώτη συνάντηση γίνεται μόνο με τους γονείς για τη λήψη ιστορικού (εκπαιδευτικό, θεραπευτικό, ιατρικό, αναπτυξιακό και οικογενειακό), το οποίο βοηθά που να εστιάσει ο εξεταστής και τι εργαλεία να χρησιμοποιήσει.


Η δεύτερη συνάντηση γίνεται μόνο με το παιδί όπου αξιολογούνται οι τυχόν δυσκολίες μέσω σταθμισμένων διαγνωστικών εργαλείων και μέσα από το ελεύθερο παιχνίδι, συζήτηση και τη συναισθηματική επαφή (σε περίπτωση που το παιδί δεν αποχωρίζεται τους γονείς η αξιολόγηση μπορεί να γίνει κανονικά με τη παρουσία του ενός).


Στη τρίτη συνάντηση γίνεται η απόδοση των αποτελεσμάτων. Βάσει των πληροφοριών από το ιστορικό και την αξιολόγηση του παιδιού, ο λογοπεδικός καταλήγει στη διάγνωση και το είδος δυσκολιών. Επίσης αποφασίζει αν χρειάζεται λογοθεραπεία ή όχι, το θεραπευτικό σχήμα (π.χ. λογοθεραπεία, εργοθεραπεία) και το θεραπευτικό πρόγραμμα (συχνότητα, διάρκεια, στόχοι).