Πότε απευθύνομαι στον ειδικό;

 

Προσχολική ηλικία  (όταν το παιδί)
Δυσκολεύεται να ακολουθήσει οδηγίες,
Δεν μιλά καθόλου ή η ομιλία είναι ακαταλαβίστικη,
Μπλοκάρει, επαναλαμβάνει ή επιμηκύνει ήχους ή συλλαβές,
Δεν ανταποκρίνεται στο επικοινωνιακό κάλεσμα κοντινών προσώπων από το περιβάλλον,
Δυσκολεύεται στην εκμάθηση της καθημερινής ρουτίνας,
Δυσκολεύεται να συμμετάσχει σε ομαδικές δραστηριότητες,
Το παιχνίδι του είναι μονότονο και στερείται φαντασίας,

και επιπλέον


Σχολική ηλικία  (όταν το παιδί)
Δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί,
Παρουσιάζει κινητική διέγερση,
Δυσκολεύεται να ολοκληρώσει μια δραστηριότητα,
Εμφανίζει προκλητική συμπεριφορά,
Αδιαφορεί ή δείχνει μειωμένο ενδιαφέρον για τις δραστηριότητες της τάξης,
Δυσκολεύεται να ακολουθήσει το πρόγραμμα της τάξης,
Έχει αργό ρυθμό εξέλιξης στην κατάκτηση των μαθησιακών δεξιοτήτων του σχολικού προγράμματος,
Δεν έχει λεξιλόγιο ανάλογο με την ηλικία του ή κάνει γραμματικά και συντακτικά λάθη.